Tilskudd, legater og stipend

Gatekunstilskudd i Bydel St. Hanshaugen

Tilskuddet skal bidra til at Oslo blir en mangfoldig kulturby.

Frist for å søke

20. november 2019.

Kort om tilskuddet

Bydel St. Hanshaugen har satt av 600 000 kroner til gatekunst i 2019. Vi vil legge til rette for ulike kunstuttrykk og estetisk kvalitet i bydelens byrom. 

Kriterier for å søke

Tiltak som du søker midler til må:

 • gjennomføres
 • bidra til kulturopplevelser
 • være tilgjengelig for bydelens befolkning

Tilskuddet kan ikke brukes til drift.

Alle kan søke

Dette gjelder både profesjonelle gatekunstnere med utdanning og amatører, inkludert næringsvirksomhet, kommunal virksomhet, borettslag og sameier.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vi registrerer

  Alle søknader blir registrert når vi mottar dem. Behandlingen av søknadene skjer når søknadsfristen har gått ut. Vi sender ikke bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Du får svar

  Alle søkere får et skriftlig svar fra oss når vi har fattet vedtak om hvem som får tilskudd.

 • 3Utbetaling av midler

  Tilskuddene utbetales så snart vedtaket om tildeling er klart.

  Rapportering

  Søkere som får midler må sende inn rapport og regnskap innen tre måneder etter at kunstverket er ferdig. Du må sende rapport med bilder og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt og hvordan tiltaket er gjennomført.

  Rapport og regnskap skal sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no eller per post til Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk henvendelsen med "Rapportering om tilskudd til gatekunst".

  Tildelinger

  Tildelingsoversikt over gatekunstmidler 2019 (PDF 0,1MB)

Klage

Dersom du får avslag på søknaden din kan du klage til Bydel St. Hanshaugen på postmottak@bsh.oslo.kommune.no eller per post til Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk henvendelsen med "Klage på tilskudd til gatekunst". Klagefrist er tre uker fra du mottar svar.

Kontaktinformasjon

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616