Frivillighetsmidler i Bydel Ullern

Frist for å søke

1. august 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal stimulere til frivillig arbeid i regi av lag og foreninger rettet mot hjelp til flyktninger, syke og vanskeligstilte. Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter som fremmer frivillig arbeid. Høsten 2020 har bydelen 250 000 kroner å fordele.

Kriterier for å søke

Tiltakene må ha lokal forankring og aktivisere innbyggerne i Bydel Ullern.

Tiltak som prioriteres:

 • Prosjekter og aktiviteter som kan videreføres uten støtte
 • Aktiviteter som gir tilbud til en større gruppe fremfor enkeltpersoner eller mindre grupper
 • Aktiviteter som er nyskapende og fremtidsrettet

Fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Ullern (PDF 0,2MB)

Slik søker du

 1. 1Skriv søknaden

  Søknad må inneholde:

  • En beskrivelse av formål og planer for aktiviteten
  • Målgruppen
  • Budsjett med finansieringsplan
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bun.oslo.kommune.no eller til Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo. Merkes med “Søknad om frivillighetsmidler”.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknaden

  Søknader vil først bli behandlet av Ullern helse- og sosialkomite med endelig godkjenning i Ullern bydelsutvalg i høsten 2020. Alle søkere vil få svar etter dette.

  Klage

  Klage sendes Bydel Ullern, postmottak@bun.oslo.kommune.no eller per post  Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om frivillighetsmidlene, kan du kontakte Giske Edvardsen tlf. 953 07 162 eller giske.edvardsen@bun.oslo.kommune.no