Tilskudd, legater og stipend

Fritidskortet i Bydel Grorud

Fra høsten 2020 skal tolv kommuner tilby fritidskort til sine barn og unge. Bydel Grorud deltar i denne forsøksordningen som eneste bydel i Oslo.

Kort om ordningen

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Alle barn og unge bosatt i bydel Grorud vil få dekket kr 1000,- til deltakelse i organisert aktivitet.

Søk refusjon av deltakeravgift for høsten 2020

Har du betalt faktura for kontingent eller treningsavgift for høsten 2020 kan du frem til 31. desember 2020, søke om å få tilbakebetalt 1000 kr.

Slik får du refundert fritidskort

 1. Logg deg inn på Min side hos Oslo Kommune.
  For å logge deg inn må du bruke BankID. I fanen «Min Profil» må du legge inn ditt kontonummer. Dette må du gjøre før Bydel Grorud kan betale ut refusjonen til deg.
 2. Send e-post til postmottak@bgr.oslo.kommune.no, og søk om å få refundert allerede betalt kontingent. E-posten må merkes «Refusjon Fritidskort».

E-posten må inneholde følgende:

 • Fullt navn og kontaktinformasjon på barnet og foresatte
 • Personnummer på foresatte
 • Kopi av faktura
 • Kvittering/dokumentasjon som viser at du har betalt faktura
 • Gyldig betalingskvittering må følgende fremkomme:
  • Betalingsdato, Mottaker (navn på klubb/forening det er betalt til), KID- eller fakturanummer, beløp.
  • Eksempler på gyldig kvittering er bilde eller utskrift av fra nettbanken eller kontoutskrift.

Har du ikke tilgang til e-post kan skriftlig søknad sendes i posten eller leveres i bydelens Servicetorg i Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

Har du mottatt faktura og ikke betalt, må du kontakte organisasjonen barnet deltar og sammen med dem søke om fritidskort.

Kontaktinformasjon

Anders Langfeldt-Rugelbak