Fritidskortet i Bydel Grorud

Fritidskortet er et tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år i Bydel Grorud, der man får 1000 kroner per halvår til faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Hvem kan få fritidskortet?

Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistret adresse i Bydel Grorud.

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Sjekk om du kan få Fritidskort Pluss som dekker opptil 1500 kroner i halvåret i tillegg til Fritidskortet.

Hva kan du bruke fritidskortet til?

Man får 1000 kroner per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter. 

Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller bruke fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Du kan bare bruke fritidskortet til kontingent/aktivitetsavgift. Det kan ikke brukes på utstyr eller leirer/cuper, men hvis du trenger sports- og fritidsutstyr, kan du se om du kan låne den gratis hos Frivillighetssentralen på Romsås.

Du kan bruke fritidskortet på faste organiserte fritidsaktiviteter i andre bydeler, men bare barn og unge med folkeregistret adresse i Bydel Grorud får Fritidskort.

Se oversikt over organiserte fritidsaktiviteter i Bydel Grorud (PDF 0,2MB)

Søsken får ett fritidskort hver

Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn. Pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Hvis du ikke finner noen aktiviteter som passer

Finner du ikke det som passer deg og dine interesser, vil vi gjerne vite det. 
Det kan være andre barn/unge i byen vår som savner akkurat det samme tilbudet. 

Vi kan også gi informasjon om hvilke aktiviteter som finnes for barn og unge. Kontakt oss på postmottak@bgr.oslo.kommune.no 

Slik får du fritidskortet 

For deg som har betalt

For våren kan du få refundert betalt kontingent/aktivitetsavgift gjennom Fritidskortet.

Frist for å søke er 15. juni 2022. Du kan få refusjon opp til 1000 kroner om du allerede har betalt faktura for vårsemesteret. 

Slik gjør du det:

  • Fyll ut søknadsskjema (DOC). Lagre søknadsskjemaet som PDF-dokument.
  • Legg ved kopier av fakturaer/regninger du har betalt, og kvitteringer som bekrefter betaling. Vennligst lagre alt som PDF-dokumenter.
  • Sjekk at du har lagret kontonummer på Min side - Oslo kommune.
  • Send søknadsskjemaet og kopiene til fritidskort@bgr.oslo.kommune.no. Merk søknaden med «Refusjon fritidskort vår 2022 og barnets navn».

For deg som ikke har betalt

Hvis du ikke har betalt for kontigent/aktivitetsavgift, kan du søke om fritidskortet gjennom din organisasjon. Kontakt organisasjonen din og spør om de kan søke på vegne av deg. Da kan du få redusert kontigenten/aktivitetsavgiften med opp til 1000 kroner for høstsemesteret. 

Om ordningen

Fritidskortet er et prøveprosjekt i regi av Bydel Grorud og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ordningen gjelder forløpig ut 2022

Hvis prosjektet er vellykket og det blir nasjonal politisk enighet om det, kan fritidskortet kanskje bli en fast, nasjonal ordning for alle barn og unge.

Kontakt oss om du har spørsmål

E-post: fritidskort@bgr.oslo.kommune.no

Mobil: 94 02 81 66 (mandag–fredag kl. 08:30–15:30)