Tilskudd, legater og stipend

Fritidskortet i Bydel Grorud

Fra høsten 2020 skal tolv kommuner tilby fritidskort til sine barn og unge. Bydel Grorud deltar i denne forsøksordningen som eneste bydel i Oslo.

Kort om ordningen

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Alle barn og unge bosatt i bydel Grorud vil få dekket kr 1000,- til deltakelse i organisert aktivitet.

Når lanseres fritidskortet?

Bydel Grorud er i en innledende planleggingsfase sammen med de andre forsøkskommunene, men vil komme med mer konkret informasjon om hvordan man benytter seg av fritidskortet, som registrering og utbetaling osv.

Kontaktinformasjon

Anders Langfeldt-Rugelbak