Fritidskortet i Bydel Grorud

Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6-18 år i Bydel Grorud, der man får 1000 kroner per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Kort om fritidskortet

Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6-18 år i Bydel Grorud, der man får 1000 kroner per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller vil du bruke fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Fritidskortet er et prøveprosjekt i regi av Bydel Grorud og Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, og ordningen gjelder forløpig ut 2022Hvis prosjektet er vellykket og det blir nasjonal politisk enighet om det, kan fritidskortet kanskje bli en fast, nasjonal ordning for alle barn og unge.

Hvem kan få fritidskortet?

Barn og unge med folkeregistret adresse i Bydel Grorud i alderen 6-18 år.

Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn, og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Du kan bruke fritidskortet på faste organiserte fritidsaktiviteter i andre bydeler, men bare barn og unge med folkeregistret adresse i Bydel Grorud får Fritidskort.

Slik bruker du fritidskortet

Du kan bruke fritidskortet på disse to måtene:

Søk om refusjon før 15. juni, hvis du allerede har betalt kontingent/aktivitetsavgift for våren 2021

Hvis du har betalt faktura for kontingent/aktivitetsavgift for våren 2021 og ikke benyttet deg av Fritidskortet gjennom ditt lag/organisasjon, kan du frem til 15 juni 2021 søke bydelen om refusjon. Du kan få refusjon opp til 1000 kroner. 

Slik gjør du det:

Få Fritidskortet via ditt lag/organisasjon

Ta kontakt med den organisasjonen som har den fritidsaktiviteten du ønsker å starte på eller der du allerede går, og si at du ønsker å bruke Fritidskortet. Du må da si ja til at de kan løse ut fritidskortet på vegne av deg. Da sender organisasjonen en regning til bydelen, som betaler organisasjonen opp til 1000 kr for din deltakelse. (Hvis deltakeravgiften er høyere enn 1000 kroner, må du betale resten selv).

Alle lag/organisasjoner i Bydel Grorud skal ha fått informasjon om Fritidskortet. Hvis det er lag/organisasjoner som likevel ikke har denne informasjonen: ta kontakt med oss på fritidskort@bgr.oslo.kommune.no. Vi ordner dette for deg.

Dette får du med fritidskortet

Fritidskortet dekker opp til 1000 kroner i deltakeravgift

  • Hvis deltakeravgiften er høyere enn 1000 kroner, må du betale resten selv. Det vil si at om kontigenten er på 1500 kroner, må du, eller dine foreldre/foresatte betale 500 kroner i tillegg til laget/organisasjonen. 
  • Hvis deltakeravgiften er på mindre enn 1000 kroner, kan du bruke det som er igjen til å betale for en annen fritidsaktivitet i samme periode. Første periode varer fra 1. januar til 31. julie, andre periode varer fra 1. august til 31. desember. 

Du kan bare bruke fritidskortet til kontingent/aktivitetsavgift

Fritidskortet kan bare brukes til kontingent/aktivitetsavgift. Det kan ikke brukes på utstyr eller leirer/cuper.

Vi oppfordrer alle lag/organisasjoner til å ha egne ordninger med lån, arv og bytte av utstyr der det er mulig. Det er bra for miljøet og inkluderende for barn/unge! I bydel Grorud kan du låne gratis sports- og fritidsutstyr hos Frivillighetssentralen på Romsås.

Hvis du ikke finner noen aktiviteter som passer

Finner du ikke det som passer deg og dine interesser, vil vi gjerne vite det. 
Det kan være andre barn/unge i byen vår som savner akkurat det samme tilbudet! 

Vi kan også gi informasjon om hvilke aktiviteter som finnes for barn og unge. Kontakt oss på fritidskort@bgr.oslo.kommune.no

Kontakt oss om du har spørsmål

Har du fortsatt noe spørsmål, ta kontakt med oss på fritidskort@bgr.oslo.kommune.no.