Fritidskort Pluss i Bydel Grorud

Fritidskortet Pluss et tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år i Bydel Grorud, der man får 1500 kroner i tillegg til Fritidskortet som er på 1000 kroner. per halvår til faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Hvem kan få Fritidskort Pluss

Fritidskortet pluss er et tilbud til barn og ungdom i lavinntektshusholdninger i aldersgruppen 6 til 18 år, med folkeregistret adresse i Bydel Grorud.

Oppfylles ett eller flere av disse kriteriene kan du/dere søke Fritidskort Pluss:

 • Dere er en barnefamilie som bor i en kommunal leilighet.
 • Dere er en barnefamilie som får 50 % av familiens inntekt fra offentlig støtte. 
 • Dere er en barnefamilie med vedvarende lav husholdningsinntekt – det vil si at dere har en inntekt etter skatt på under 60 prosent av medianinntekten for Oslo, som i 2020 var kr. 460 000.
 • Dere har fire barn eller flere.

Tildeling av Fritidskortet Pluss er basert på tillit,  med et formål å gjøre det enklere for alle søkere i målgruppen. Vi gjør brukere av fritidskort pluss oppmerksom på at det vil kunne gjennomføres kontroll av søknader i ettertid.

Hva kan du bruke Fritidskort Pluss til?

 • Du kan bare bruke Fritidskort Pluss til kontingent/aktivitetsavgift som er opp til 1500 kroner per halvår, i tillegg til Fritidskortet som er på kr 1000,-.
 • Det kan ikke brukes på utstyr eller leirer/cuper, men hvis du trenger sports- og fritidsutstyr, kan du se om du kan låne den gratis hos Frivillighetssentralen på Romsås.
 • Midlene skal dekke deltakelse i én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter
 • Barn/unge kan også bruke fritidskortet pluss på faste organiserte fritidsaktiviteter i andre bydeler 
 • Det er opp til hver enkelt om de vil prøve en helt ny aktivitet eller bruke fritidskort pluss på en aktivitet de allerede er med på.
 • midlene tilhører hver enkelt. Pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Slik søker du Fritidskort pluss

Du  kan søke om å få dekket ubetalt faktura for én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter. 

Frist for å søke er 15. mai. 2022 

Slik gjør du det:

Når søknaden er behandlet, får du:

 •  Faktura/er fra organisasjon/ene ditt/dine barn er meld på. Dette skjer noen få uker etter fristen
 •  E-post fra Bydel Grorud om at søknaden din er registrert

Kontakt 

E-post:postmottak@bgr.oslo.kommune.no 
Mobil: 940 28 166