Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Frist for å søke

31. desember 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gjelder for store bygg som borettslag (mer enn fire boenheter) og kontorbygg for å bedre energibruken. Se egne krav for enebolig og leilighet (1 til 4 boenheter).

Dette kan du få dekket

 • inntil halvparten av kostnadene til enøkanalyse av bygget, men maksimalt 35 000 kroner.
 • inntil halvparten av kostnadene ved gjennomføring av tiltak som bedrer energibruken, men maksimalt 1.000.000 kroner.

Dette gjør en enøkanalyse

Enøkanalysen kartlegger enøktiltak som kan være relevante for bygget og danner grunnlaget for søknaden om økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak fra Klima- og energifondet.

Ring gjerne enøktelefonen på 22 92 14 00 eller send en mail til fondet@kli.oslo.kommune.no dersom dere har spørsmål knyttet til gjennomføring av enøkanalysen.

Kriterier for å søke

Det kan være lurt å be om pristilbud fra flere.

Slik søker du tilskudd til energiforbedring i borettslag, sameier og næringsbygg

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du må vente på brev fra Klima- og energifondet før du inngår avtale, kjøper eller bestiller materialer eller tjenester. Behandlingstiden av søknaden er maksimalt 28 arbeidsdager. Når du har fått innvilget søknaden, må tiltaket gjennomføres innen 2 år.

  Dersom noe skulle mangle i ferdigmeldingen, tar vi kontakt med deg.

 • 2Ferdigmelding

  Send inn utfylt ferdigmeldingsskjema sammen med dokumentasjon.

  Skjema for ferdigmelding (PDF).

 • 3Utbetaling

  Pengene blir utbetalt til firmaets eller borettslagets konto når ferdigmeldingen er godkjent. 

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage.

Klagen sendes til:
Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefrist er tre uker fra du mottok brev fra Klima- og energifondet.

Kontakt


Telefon: 22 92 14 00 mandag - fredag kl. 09:00-15:00.
E-post: