Tilskudd, legater og stipend

Energiforbedring i privatboliger

Klima- og energifondet ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak.

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Tiltak som kan få støtte

Tilskuddsordningen gjelder for enøktiltak i boliger med 1- 4 boenheter.

 • isolering av yttertak og tak mot kaldt loft
 • isolering av gulv mot grunn, kald kjeller eller lignende
 • isolering av yttervegg
 • termografering og trykktesting
 • varmegjenvinner i boligventilasjon
 • utskifting av vedovn/ parafinkamin til ny rentbrennende vedovn, montering av peisinnsats eller etterbrenner som kjøpes nytt i butikk
 • kakkelovn eller varmepipa
 • vannbåren varme basert på fornybar energi
 • væske/vann eller luft/vann varmepumpe i nye boliger
 • vindenergi
 • diverse

I det elektroniske søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring finner du mer informasjon om hvert enkelt tiltak.

Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har fått beskjed om mottatt tilskudd fra Klima- og energifondet.

Ønsker du å sette opp et solcellepanel eller et solfangeranlegg (solenergisystem), kan det hende du må søke om dette.

Krav om rapportering

Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, bruker du linken som du får i Min Side sammen med tilsagn om tilskudd.

Slik søker du om tilskudd til energiforbedring i privatboliger

 • 1Fyll ut søknadsskjemaet
 • 2Legg ved eventuell tilleggsdokumentasjon

  For noen tiltak så trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger og tillegg, det opplyses det om i søknadsdialogen.

 • 3Send inn søknaden og motta kvittering

  Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknad

  Du får svar innen to uker til Min Side. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 • 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følg linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

 • 3Utbetaling av penger

  Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

  Kontakt


  Telefon: 22 92 14 00 mandag - fredag kl. 09:00-15:00.
  E-post: