Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kriterier for å søke

Har du et godt prosjekt som ikke passer inn i den ordinære støtteordningen til Klima- og energifondet, kan du søke tilskudd dersom prosjektet kan bidra til

 • økt energiøkonomisering
 • minske lokal luftforurensing
 • lavere klimagassutslipp

Tiltakene må gjelde i Oslo

En viktig hensikt med forskning og utvikling (FoU) og pilotprosjektene er at kunnskapen og erfaringen som kommer fra disse prosjektene skal komme andre aktører i Oslo til gode.

Hovemål med støtten til FoU-prosjekter

 • å gjøre morgendagens løsninger til dagens løsninger, ved å vise fram nye muligheter
 • å øke kunnskapen hos aktører på feltet

Hovedmål med støtten til pilotprosjekter

 • å demonstrere ny teknologi for å legge til rette for at den tas i bruk i Oslo
 • å demonstrere teknologiske løsninger eller anvendelser for at andre kan ta dem i bruk

Slik søker du om energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

 • 1Skriv og send inn søknad

  Søknaden sendes til Trond Moengen på e-post.

  Kontaktinformasjon

  Energidata

  Trond Moengen
  Mobil: 952 73 220
  E-post: