Driftsstøtte til kultur- og frivillighet i Bydel Grorud

Frist for å søke

5. juni 2020.

Kort om tilskuddet

Det deles ut 500 000 kroner i 2020 til driftstøtte for kultur- og frivillighetsmidler som lag, organisasjoner og institusjoner i Bydel Grorud. 

Driftstøtten er en økonomisk støtte som kan brukes til å dekke løpende drift eller til gjennomføring av kulturelle arrangementer eller dugnadsarbeid.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

 • tiltakene må følge en av kategoriene:
  • ivareta bydelens fysiske miljø og utløser en dugnadsinnsats i bydelen
  • fremme sosialt fellesskap, integrering og deltakelse blant bydelens befolkning, særlig barn og unge
 • prosjekter med målgruppe under 23 år vil prioriteres
 • søkere må ha sin tilknytning i bydelen, og må være en frivillig organisasjon
 • tiltaket må gjenomføres innen utgangen av 2020
 • søkere må levere årsbudsjett for 2020, og regnskap må avgis

 Igangsatte eller gjennomførte prosjekter i 2020 kan også søke om driftsstøtte. 

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknadenen sendes inn via e-post eller post.

  Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem, og sender bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hvis du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 2. 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. 10. juni vil arbeidsutvalget for mangfold, oppvekst og kultur vurdere søknadene. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Bydelsutvalget vil endelig vedta fordelingen 18. juni 2020.

 3. 3Motta svar og midler

  Alle søkere får beskjed når komiteen har fattet vedtak. Oversikt over hvem som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i møteprotokollen. Vi utbetaler midlene når vedtaket er fattet.

 4. 4Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. 

  Rapport og regnskap sendes inn via e-post eller post.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen må sendes senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.

Klage sendes inn via e-post eller post.