Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Bente Borgens minnefond

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Kort om tilskuddet

Vi deler ut inntil 60.000 kroner per år. 

Det er ingen krav om rapportering.

Hvem kan søke?

 • Brukere som mottar tjenester fra Seksjon for psykisk helse
 • Gruppebrukere fra aktivitetshuset Hjørnesteinen
 • Risikoutsatte barn og unge som enheten har kontakt med. For eksempel barn som er pårørende til psykisk syke foreldre, eller unge mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Frvillige organisasjoner som er knyttet til det psykiske helsefeltet .

Midlene kan brukes til å dekke utgifter til følgesvenn for aktuelle søkere ettersom mange av brukerne vil trenge assistanse og støtte til å gjennomføre tiltak man søker om støtte til. 

 

Slik søker du Bente Borgens minnefond

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Bekreftelse på mottatt søknad

  Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad og skjema over manglende informasjon eller dokumentasjon.

 • 2Styret lager innstilling til vedtak, etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene

  Et styre satt sammen av ansatte i Seksjon for psykisk helse og valgte representanter fra brukere av enhetens tilbud, behandler søknadene.

 • 3Bydelsdirektør fatter endelig vedtak
 • 4Søker får skriftlig beskjed på resultat

  Kontaktinformasjon

  Seksjon for psykisk helse

  Anne Usterud-Svendsen Hirsch
  Mobil: 952 98 336
  E-post:

Klage

Ingen klageadgang.