Bærekraftig ungdomsarbeid i Bydel Sagene

Frist for å søke

28. februar 2021.

Kort om tilskuddet

Formålet for tilskuddet er å skape mestringsarenaer for ungdom gjennom miljøvennlige aktiviteter. Tilskuddet skal gå til prosjekter som involverer ungdommer i Bydel Sagene. Målet er at ungdommene skal få kjennskap til blant annet inkludering, forbruk, gjenbruk og/eller omstilling.

Dette er en engangstildeling på 250 000 kroner.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Grønne og sosiale gründere, organisasjoner, enkeltpersoner og uformelle grupper.

Hva kan du få støtte til?

Prosjekter du søker midler til må:

 • ha en kobling til bydel Sagene, enten geografisk eller at tilbudet kommer beboerne i bydelen til gode
 • ha fokus på miljøaspekter knyttet til bærekraftig forbruk (bærekraftig matproduksjon, ombruk, reparasjon eller lignende)
 • rette seg i hovedsak mot ungdom

Fullstendige retningslinjer for tilskuddet (PDF)

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

 2. Send inn søknad 

  Søknaden kan sendes inn på følgende måter:

  Merk søknaden med "Bærekraftig ungdomsarbeid".

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse 

  Du vil motta en bekreftelse på e-post at vi har mottatt søknaden din etter at søknadsfristen har gått ut.

 2. Saksbehandlingstid

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Vi utarbeider en innstilling som skal til politisk behandling i mars.

 3. Motta svar på søknaden

  Du vil bli kontaktet når et vedtak er fattet. Du kan forvente svar på søknaden omtrent en uke etter politisk behandling i mars.

 4. Utbetaling 

  Har din søknad blitt godkjent kan du vente utbetaling av midlene kort tid etter at vedtaket er fattet.

 5. Rapportering og regnskap

  Har du fått tildelt midler, skal du sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen én måned etter at tiltaket er gjennomført. Sluttrapportskjema fra Bydel Sagene skal benyttes.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen må sendes senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Den sender du til:

Kontakt

Helene Lo Cascio Sætre
Mobil: 903 65 198
E-post: helene.lo.cascio.satre@bsa.oslo.kommune.no