Helserelatert atferd

Røyking og snusbruk

Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene: hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. I tillegg er røyking forbundet med økt risiko for en rekke andre sykdommer.

Røyking 

Antall mennesker som røyker i Oslo er på vei ned, som i resten av landet. I 1998 var det 29 prosent av Oslos befolkning som røykte daglig, sammenlignet med 8 prosent i 2018. Antall mennesker som røykte «av og til» var 11 prosent i Oslo, i 2018 (SSB, tabell 07662).

Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at to prosent av ungdommene i Oslo røyker daglig. Det er forskjeller mellom bydelene når det kommer til røykevaner. Bydel Grünerløkka har flest unge som røyker daglig, tett etterfulgt av de østlige bydelene. De vestlige bydelene, sammen med bydel Østensjø, har færrest unge som røyker daglig. I disse bydelene er det kun én prosent av ungdommene som røyker daglig.

Snusbruk

Snus har også negative helseeffekter og er like avhengighetsskapende som røyking. Samtidig som færre røyker daglig, har det blitt flere som snuser daglig. Antall mennesker som snuser daglig har i Oslo økt fra 8 prosent i 2008 til 12 prosent i 2018 (SSB, tabell 12510).

Trenden mot at snusbruk tar over for røyking, gjelder spesielt blant ungdom, hvor snusbruk er mye vanligere enn hos de voksne.

Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at syv prosent av ungdommene snuser daglig. Det er store forskjeller mellom bydelene i bruk av snus blant unge. I motsetning til røyking er det flest ungdom i de vestlige bydelene som snuser daglig.