Helserelatert atferd

Overvekt og fedme

I følge SSBs levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt i 2015 har 46 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge overvekt eller fedme. Andelen har steget både for menn og kvinner siden 1998, men har holdt seg stabilt fra 2005 til 2015.


Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye brukt mål på forholdet mellom høyde og vekt, og beregnes ved KMI =vekt(kg)/(høyde(m)^2).  WHO definerer KMI ≥ 25 som overvekt og KMI ≥ 30 som fedme, og har satt disse klassifiseringene i sammenheng med økt sykdoms- og dødelighetsrisiko.

Overvekt og fedme blant voksne

Fra midten av 80-tallet til begynnelsen av 2000-tallet steg andelen med kroppmasseindeks over 30 jevnt blant både kvinner og menn mellom 40 og 45 år. Siden 2005 har antall mennesker med overvekt og fedme vært stabil.

Færre mennesker i Oslo og Akershus har overvekt eller fedme, sammenlignet med resten av landet. Siden 2005 har mennesker med overvekt og fedme i Oslo og Akershus ligget rundt 39 prosent, mens den i resten av landet har steget fra 43 til 46 prosent.

Andel med overvekt og fedme målt ved sesjon er lavere i Oslo enn i resten av landet. 

Du finner flere tall i SSB statistikkbanken (SSB)

Se tall i statistikkbanken Norgeshelsa (Folkehelseinstituttet)