Helserelatert atferd

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, overvekt og fedme. Fysisk aktivitet er også viktig for å forebygge og behandle milde og moderate tilstander av depresjon.

Fysisk aktivitet blant voksne

Resultater fra "Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt" i 2015 viser at 70 prosent av innbyggerne i Oslo mosjonerer ukentlig eller oftere. 52 prosent av disse mosjonerer minst 2,5 time i uken, som er likt over hele landet.

Nye tall på fysisk aktivitet blant voksne blir oppdatert etter neste levekårsundersøkelse.  

Fysisk aktivitet blant unge

Undersøkelsen Ung i Oslo 2018, hvor 25 348 elever deltok, viser at 83 prosent av guttene og 76 prosent av jentene trener en eller flere ganger i uka. Det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder hvor fysisk aktive ungdommene er. Unge på vestkanten er mer fysisk aktive enn ungdom på østkanten og i indre by.

Bydel Vestre Aker har den høyeste andelen fysisk aktive ungdommer. I denne bydelen oppgir 89 prosent av ungdommene at de trener en eller flere ganger i uka. Bydel Stovner har den laveste andelen fysisk aktive ungdommer, her er tilsvarende andel 67 prosent.