Miljø- og klimastatus

Oslo kommune utarbeider hvert år miljø- og klimarapport for Oslos virksomheter. Målet med rapporten er å oppsummere status for miljø- og klimaarbeidet, og gi innbyggene innsyn i kommunes innsats for å nå vedtatte klima- og miljømål.

Rapportene er basert på innrapportering fra virksomhetene og utslippsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nytt for 2016 er at rapporten er utvidet til å handle om hele Oslo by, ikke kun for Oslo kommunes egne virksomheter.