Statistikk

Kvalitetsrapporter - Helse og sosial

Her finner du de siste gjeldende kvalitetsrapportene innenfor området helse og sosial: brukerundersøkelser, beboerundersøkelser og pårørendeundersøkelser. Rapportene viser hvordan ulike grupper vurderer kvaliteten på tjenester. Dersom du ønsker tilgang til eldre rapporter, kan du sende en e-post til Helseetaten.