Bydelsstatistikken 2019

I Bydelsstatistikken vises bydelenes tjenesteproduksjon. Statistikken omfatter blant annet oversikt over brukere av tjenester som bydelene leverer og dekningsgrader innen ulike tjenesteområder.