Næringsliv og sysselsetting

Sysselsatte

Andelen sysselsatte som prosent av befolkningen har de siste årene vært noe høyere i Oslo enn i landet for øvrig. Det er stor forskjell mellom bydelene, og i aldersgruppen 15-74 år så var det en forskjell på 18,5 prosentpoeng mellom bydelene med høyest og lavest andel i 2021.

Kilde: SSB og Oslo Kommunes statistikkbank

Det er stor variasjon i hvilken grad næringene har blitt påvirket av pandemien. Overnattings- og serveringsvirksomhet var næringen med klart størst nedgang i antall sysselsatte fra 2019 til 2020. Næringer hvor det offentlige er sterkt representert har hatt vekst i sysselsettingen.

Næringsliv

Ved inngangen til 2022 var det registrert 100 459 virksomheter i Oslo. Dette er en økning på 4 995 virksomheter siden foregående år, noe som utgjør i underkant av 5 prosent vekst.

De største næringene i Oslo målt i antall virksomheter var omsetning og drift av fast eiendom, kunstnerisk virksomhet og underholdning, og helsetjenester (6 834).

Se mer statistikk på næringsliv i statistikkbanken.