Boligpriser

Boligpriser

Omsatte boliger i Oslo hadde i 2018 en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 69 532 kroner. Dette var like over det dobbelte av hva som var tilsvarende gjennomsnittspris ti år tidligere. Boligprisene har med andre hatt en kraftig vekst i denne perioden. Økningen i gjennomsnittspris fra 2017 til 2018, var imidlertid svært beskjeden. Fra 69 293 per m2 i 2017, til 69 532 per m2 i 2018.

Leiligheter i blokk, bygårder o.l. har generelt høyere kvadratmeterpris enn småhus (eneboliger, rekkehus o.l.), selv om totalprisen for småhus gjerne er høyere enn for leiligheter. I 2018 var gjennomsnittsprisen 70 993 per m2 for blokkleiligheter, mens den var 57 950 per m2 for småhus. Dette gjør at sammenligninger i kvadratmeterpris mellom ulike områder av byen kan bli misvisende, spesielt dersom man ønsker å sammenligne et område med høy andel blokkleiligheter mot et område med høy andel småhus. Ved sammenligning av kvadratmeterpriser mellom ulike områder i byen vil det derfor være en fordel benytte en av boligtypene, fortrinnsvis blokkleiligheter ettersom det er mest utbredt i Oslo.

Det er store forskjeller i prisnivå på omsatte blokkleiligheter internt i byen. I 2018 var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Bydel Frogner over dobbelt så høy som i Bydel Søndre Nordstrand, nærmere bestemt 87 900 per m2, mot 42 870 per m2. På delbydelsnivå er differansen mellom dyreste og billigste område enda større. Delbydelen Bispevika i Bydel Gamle Oslo, hadde i 2018 den høyeste gjennomsnittsprisen blant delbydelene i Oslo, på 100 125 per m2, mens delbydelen Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand, hadde den laveste, på 35 897 per m2.

Se tabellen Kvadratmeterpris og omsatte boliger i statistikkbanken for mer statistikk om boligpriser.

Se Bydelsfakta for grafisk fremstilling.