Osloskolen i pandemi

13. mars 2020 stengte skolene i hele landet på grunn av koronapandemien, og først 12. februar 2022 ble alle smitteverntiltakene i skolene fjernet. I denne perioden opplevde elevene og lærlingene i Oslo de mest inngripende og langvarige smitteverntiltakene i Norge.

Osloskolen i pandemi er en sammensatt historie. Derfor har Utdanningsetaten gått gjennom statistikk, undersøkelser og forskning fra tre skoleår med smitteverntiltak, og trukket ut de viktigste funnene for Osloskolen. Dette gjør vi for å gi dere et bilde av hvordan skolehverdagen for elevene og situasjonen for lærlingene har vært.

Rapporter