Statistikk

Statistikk over koronautbruddet

Finn antall smittede i Oslo, statistikk for bydeler, og fordeling etter aldersgruppe og kjønn.