Saksnr.  1016.4/12  i Byrådet - saker avgjort av byrådet:

Årsregnskap 2011 for bykassen og lånefondet. Byrådssak 1016.4/12

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Byrådet - saker avgjort av byrådet 21.02.12
- Årsregnskap 2011 for bykassen og lånefondet. Byrådssak 1016.4/12
Vedlegg tilgjengelig på Internett:
- Vedlegg 1. Noter
- Vedlegg 2. Byrådens fullstendighetserklæring
- Vedlegg 3. Hovedoversikter m.m.
- Vedlegg 4. Fremføring av mer-/mindreforbruk
- Vedlegg 5. Konsoliderte rapporter
- Vedlegg 6. Virksomhetsledernes fullstendighetserklæringer
- Vedlegg 7. Bydelenes regnskap etter funksjonsområder
- Vedlegg 8. Spesifikasjon av nybygg og nyanlegg
- Vedlegg 9. Spesifikasjon av garantiforpliktelser

Enkelte byrådssaker har vedlegg som ikke gjøres tilgjengelige på Internett.
Årsaken er blant annet at personvernhensyn begrenser muligheten, jf. forskrift til offentleglova §7.
Henvendelse om innsyn kan rettes til Byrådets kontor.



<< Tilbake