Slik bygger vi Oslo

Ny veivisning for syklende

Bymiljøetaten tester ut en ny type veivisning for syklende på utvalgte sykkelruter.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal teste ut et nytt veivisningskonsept, for å gjøre det enklere for syklende å finne frem i Oslo. Veivisningen vil bestå av oppmerking av navn på rute i bakken, pyloner og skilt med kart, kjente landmerker og tidsanvisninger, og mindre skilt med navn på rute.

Hvor skjer det?

Vi tester ut konseptet på utvalgte ruter som er tilrettelagt for syklende i dag.

De første rutene er:

  • Rute 2: Smestad - Majorstuen - Rådhusplassen (19 min)
  • Rute 3: Rikshospitalet - Blindern - Sentrum (14 min)
  • Rute 8: Sinsen - Grünerløkka - Oslo S (14 min)
  • Rute 9: Løren - Grünerløkka - Rådhusplassen (21 min)
  • Rute 10: Økern - Tøyen - Bjørvika (16 min)

Se kart over øvrige sykkelruter i Oslo.

Hva skjer når?

Veivisninger langs de første fem rutene vil være på plass i løpet av høsten 2020. Deretter vil prosjektet utvides i takt med at flere sammenhengende ruter tilrettelegges for sykkel.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Opplevelsen av et sammenhengende og lettforståelig sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Undersøkelser gjort av Oslo kommune og Transportøkonomisk institutt i 2019 viste at mange syklister sliter med å finne frem på sykkel i byen. Derfor ble det besluttet å teste ut en norsk versjon av London sitt Quietway-system i Oslo. Prosjektet evalueres med en før- og etterundersøkelse.

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post