Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Ny vannledning i Kirkeveien

Hva skal vi gjøre?

Vi skal legge en ny vannledning i Kirkeveien, for å opprettholde sikker vannforsyning og brannvannsdekning i området. Strekningen er totalt 700 meter.

Hvordan gjør vi det?

Vannledningen skal legges ved hjelp av en gravefri metode, som betyr at vi slipper å grave opp hele strekningen. 

Vi må grave groper på rundt 3x3 meter, der vi skal bygge nye vannkummer. Det blir totalt åtte nye vannkummer på strekningen.  

Metoden vi bruker sparer anleggstid, budsjett og miljø. I tillegg blir det færre ulemper for trafikken i perioden.

Hvorfor gjør vi det?

Dagens vannledning i Kirkeveien er over hundre år, og de siste årene har det vært flere vannlekkasjer på grunn av brudd på vannledningen. Når vi må gjennomføre akutte reparasjoner på ledningen, krever det graving i et sterkt trafikkert område. 

Hva skjer når?

 

Planleggingsarbeid høsten 2019

Vi må utføre geotekniske undersøkelser og andre kartlegginger i området utover høsten.

Arbeidene vil i liten grad føre til ulemper for trafikken på stedet.

Ny vannledning legges i 2020

Vi planlegger å utføre arbeidet i løpet av 2020. Sannsynligvis vil store deler av arbeidet gjennomføres om natten. Det kan likevel forventes ulemper i perioden:

  • Et eller to kjørefelt i vestgående kjøreretning kan bli stengt i kortere perioder.
  • Trafikkomlegging for gående og syklende i enkelte perioder.
  • Bussholdeplasser kan bli midlertidig flyttet i enkelte perioder.
  • Området rundt anlegget vil i perioder bli berørt av støv og støy.
  • I enkelte kortere perioder må vi stenge vannet. Alle berørte får direkte beskjed via SMS i forkant.

For å minimere ulempene for berørte, kommer Vann- og avløpsetaten og entreprenør til å sende ut informasjon både før anleggsstart og underveis i perioden. 

Alle endringer i trafikken vil bli sikret ved hjelp av gjerder og skilting.

Hvor kommer ledningen?

Kirkeveien forbi Ullevål sykehus, mellom Sognsveien og Geitmyrsveien. 

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5