Slik bygger vi Oslo

Vann og avløp til øyene

Hva er utført på Hovedøya?

På Hovedøya har vi lagt nye vann- og avløpsledninger og bygget pumpestasjon.

På sørsiden av Hovedøya, i Lindøysund, har Bymiljøetaten bygd en kombinert HC-rampe og teknisk kulvert for sjøledninger. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Hva skal vi gjøre på Gressholmen?

På Gressholmen har vi bygd ny brygge ved Gressholmen kro og pumpestasjon i småbåthavna. Det gjenstår å bygge pumpestasjon på den nye brygga. Både kroa og badeplasser er tilgjengelige.

Hva skal gjøres på Langøyene?

På Langøyene skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bygge pumpestasjon for Vann- og avløpsetaten. Det omfattende arbeidet til EBY med å rydde Langøyene startet etter sommersesongen 2019. Øya vil ikke være tilgjengelig for publikum i perioden tiltakene gjennomføres, det vil si hele sesongen 2020.

Hvorfor gjør vi det?

Flyttingen av terminalen for øybåtene fra Vippetangen til Rådhusbrygga har, kombinert med en økende befolkning i Oslo, gitt rekordmange nye reisende til øyene.

Vi må derfor gjøre store oppgraderinger på tilbudet til publikum. I første omgang skal vi tilrettelegge for toalettfasiliteter og rent drikkevann. Vi bygger totalt fire pumpestasjoner, disse blir kombinert med toaletter for besøkende. 

Hva skjer når?

Arbeidene på Hovedøya er i all hovedsak ferdigstiltArbeidene på Gressholmen er under utførelse og er planlagt fhøsten 2020.  Den nye pumpestasjonen på Langøyene forventes ferdigstilt våren 2021. 

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 
E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no
Telefon: 23 44 00 00