Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hva skal vi gjøre på Hovedøya?

På Hovedøya skal vi lagt nye vann- og avløpsledninger og bygget pumpestasjon. Ledningene følger veisystemene og gir tilkoblingspunkter for båtforeninger, sjøskolen, kafeen og annet. Klosterruinen, kafeen og badeplasser er tilgjengelige, men framkommeligheten er redusert i anleggsperioden.

På sørsiden av Hovedøya, i Lindøysund, bygger Bymiljøetaten en kombinert HC-rampe og teknisk kulvert for sjøledninger. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.  Prosjekt- og byggeledelse ivaretas av Bymiljøetaten.  Deler av stranden er ikke tilgjengelig for publikum i anleggsperioden. Prosjektet forventes å være ferdigstilt sommeren 2020.

Hva skal vi gjøre på Gressholmen?

På Gressholmen skal vi bygge pumpestasjon i småbåthavna og bygge ny brygge med pumpestasjon ved Gressholmen kro. Både kroa og badeplasser er tilgjengelige.

Hva skal gjøres på Langøyene?

På Langøyene skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bygge pumpestasjon for Vann- og avløpsetaten. Det omfattende arbeidet til EBY med å rydde Langøyene startet etter sommersesongen 2019. Øya vil ikke være tilgjengelig for publikum i perioden tiltakene gjennomføres, det vil si hele sesongen 2020.

Hvorfor gjør vi det?

Flyttingen av terminalen for øybåtene fra Vippetangen til Rådhusbrygga har, kombinert med en økende befolkning i Oslo, gitt rekordmange nye reisende til øyene.

Vi må derfor gjøre store oppgraderinger på tilbudet til publikum. I første omgang skal vi tilrettelegge for toalettfasiliteter og rent drikkevann. Vi bygger totalt fire pumpestasjoner, disse blir kombinert med toaletter for besøkende. 

Hva skjer når?

Arbeidene i Lindøysund på Hovedøya er planlagt å være ferdigstilt sommeren 2020.  Arbeidene på Gressholmen er under utførelse og er planlagt ferdigstilt juli/august 2020.  Den nye pumpestasjonen på Langøyene forventes ferdigstilt våren 2021. 

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 
E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no
Telefon: 23 44 00 00