Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hva skal vi gjøre?

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides for å øke rensekapasiteten.

Hvorfor gjør vi det?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav.

Da renseanlegget ble bygget i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløspvannet for 300 000 presoner. Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Hva skjer når?

Anlegget vil være klart for åpning i 2020.

Fremdriftsplan for utbyggingen
201520162017201820192020
Sprenging fjellSprenging fjellSprenging fjell
x
x
x
x
Bygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjellet
x
xMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVS

Hvor?

Hele anlegget bygges i fjellet i direkte tilknytning til eksisterende anlegg. Utvidelsen vil skje i begge retninger, nord og sør. Anlegget utvides med 200–300 meter sørover langs E18.

Kart over hele anlegget (2.2 MB, PDF).

Kartutsnitt av Bekkelaget renseanleggBekkelaget renseanlegg. Blått viser eksisterende anlegg og grønt er det som er utvidet.

​Kostnad

Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

Hvem er ansvarlig? 

Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig utbygger av UBRA. 

 

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Adresse

Telefon
21 80 21 80

Besøksadresse
Ormsundveien 5, 0198 OSLO