Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

Hva skal vi gjøre?

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides for å øke rensekapasiteten.

Hvorfor gjør vi det?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav.

Da renseanlegget ble bygget i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløspvannet for 300 000 presoner. Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Hva skjer når?

Juni 2020 pågår testing og idriftsettelse av anlegget.

Vi er snart ferdige med bygg- og installasjonsarbeider og holder på med opprydding i fjellanlegget.

I den forbindelse er det betydelig aktivitet på riggplassen som pigging og omlasting, klargjøring, opplasting av materiell/utstyr/avfall for bortkjøring til ulike mottak. Det aller meste er kjørt bort, men det vil fortsatt være aktivitet utover sommeren og høsten 2020.

I løpet av juni rigges det store teltet ned og i august/september skal gule og grå brakker rigges ned. Det er planlagt at de røde brakkene skal rigges ned mot slutten av 2020.

Etter nedriggingen vil aktiviteten på riggområdet avta. Noe aktivitet med anleggsmaskiner og lastebiler må påregnes.

Riggområdene som Vann- og avløpsetaten har leid skal tilbakeføres til Oslo Havn.

Anlegget blir satt i drift i år, men selve åpningen av anlegget blir først i 2021.

Fremdriftsplan for utbyggingen
201520162017201820192020
Sprenging fjellSprenging fjellSprenging fjell
x
x
x
x
Bygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjelletBygningsarbeid i fjellet
x
xMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVSMaskin/EL/VVS

Hvor?

Hele anlegget bygges i fjellet i direkte tilknytning til eksisterende anlegg. Utvidelsen vil skje i begge retninger, nord og sør. Anlegget utvides med 200–300 meter sørover langs E18.

Kart over hele anlegget (2.2 MB, PDF).

Kartutsnitt av Bekkelaget renseanleggBekkelaget renseanlegg. Blått viser eksisterende anlegg og grønt er det som er utvidet.

​Kostnad

Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

Hvem er ansvarlig? 

Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig utbygger av UBRA. 

 

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Adresse

Telefon
2180 2180

Besøksadresse
Ormsundveien 5, 0198 OSLO