Trygve Lies plass

Fakta om FutureBuilt

  • FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter
  • De skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent
  • De skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter
  • Trygve Lies plass er et slikt forbileprosjekt

Trygve Lies plass på Furuset skal vise vei for klimavennlig og innovativ byutvikling.

Trygve Lies plass på Furuset.

Hva skjer med Trygve Lies plass?

Trygve Lies plass på Furuset er valgt ut som Norges bidrag i konkurransen «Nordic Built Cities Challenge» sammen med fem andre nordiske byer. Gjennom denne konkurransen skal Furuset vise vei for klimavennlig og innovativ byutvikling.

Hvorfor gjør vi dette?

Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp. Plassen skal bli et levende byrom og vise vei for grønn mobilitet der det er enkelt å velge sykkel i stedet for bil. Løsningen som velges kan bli et forbilde i planleggingen av andre knutepunkt i Norden.

Når skjer det mer?

Av de opprinnelige 32 deltakerne i plan- og arkitekturkonkurranse for Trygve Lies plass, ble fire finalister plukket ut til å levere i fase to av konkurransen. En utstilling av finalistene ble vist på biblioteket på Furuset og under FutureBuilt-konferansen i Oslo i juni.

Vinneren «Flying Carpet» ble kåret 17. juni 2016. Les om "Flyvende teppe på Trygve Lies plass" i ByplanOslo.

Hvem i kommunen jobber med dette?

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet.

 

Kontakt oss

Bymiljøetetan, Plan- og utredningsdivisjonen Byutvikling og utredning

Prosjektleder

Pål Damskau

E-post

Bymiljøetetan, Plan- og utredningsdivisjonen Byutvikling og utredning

Avdelingsdirektør

Reidun Stubbe

E-post