Slik bygger vi Oslo

Tiltak for sykkel og gange i Jutulveien