Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Rødtvetveien