Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Normannsgata og Bøgata

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer at det skiltes tillatt sykling mot enveiskjøring i Bøgata mellom Sons gate og Normannsgata. I tillegg foreslås det at det skiltes parkering forbudt på vestsiden av gaten for at syklistene skal ha nok plass i kjørebanen til å sykle mot kjøreretning.

I Normannsgata, mellom Bøgata og Åkebergveien, er det i dag så trangt at det på enkelte strekninger ikke er tilstrekkelig gatebredde til at biler kan passere hverandre uten å bruke fortauet. Dette gir en uoversiktlig situasjon som særlig går utover gående og syklende. For å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten foreslås det å skilte parkering forbudt på deler av strekningen.

Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig gatebredde til at fortauene langs deler av Normanngata kan utvides.

Hvor skal dette skje?

I Bøgata, fra Sons gate til Normannsgata og i Normannsgata fra Bøgata til Hølandsveien.

Når skjer dette

Bymiljøetaten planlegger å starte arbeidet i februar 2020. 

Det ble sendt ut nærinfo til berørte beboere med mulighet for å uttale seg i juli 2019. Alle innspill er vurdert og besvart. 

Hvorfor gjør vi dette

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til
befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil gi en direkte nord-sørforbindelse over Kampen via Bøgata/Normannsgata og knytte sammen Kampen med sykkelveinettet i Ensjøveien i nord og Åkebergveien (Ring 2) i sør.

Tiltakene vil bidra til en tryggere sykkelrute over Kampen og bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende i området. Bedre forhold for syklende vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet.

Les mer

Naboinfo tilrettelegging for syklende og gående i Normannsgata og Bøgata, juli 2019 (0,88MB)
Jordal gateopprustning
Thorbjørn Egners plass
Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post