Slik bygger vi Oslo

Thorvald Meyers gate - tilrettelegging for syklende og gående