Slik bygger vi Oslo

Anleggsarbeidet i Thorvald Meyers gate er ferdig og gaten er offisielt åpnet

Se Grünerløkkas nye paradegate

Gaten bygget om til en kollektivgate der trikk og fotgjengere prioriteres.  Gaten har fått ny infrastruktur til trikken både over- og under bakken og i lufta. I tillegg er hele veibanen, alle fortau og deler av vann- og avløpsnettet fornyet. Gaten er stengt for gjennomkjøring, samtidig som parkeringsplasser er fjernet og syklistene har fått egne felt i nabogatene. Deler av gaten omfattes av Birkelunden kulturmiljø som er fredet av riksantikvaren. Denne delen av gaten er tilbakeført historisk med brostein i hele veibanen.

  • Gaten er tilrettelagt og utviklet for gatebruk og byliv, det innebærer i hovedsak at:
  • Fortauene har blitt bredere i store deler av gaten og de har fått natursteinsdekke av granitt i ulike fargesjatteringer.
  • Det er etablert nye møbleringssoner med benker, beplantning, sykkelstativ, vareleveringslommer og mer plass til uteservering.
  • Det har vært fokus på beplanting, og bare på plassen ved Paulus kirke er det jordsatt nesten 1000 planter. Flere steder er det plantet mange nye trær. I tillegg har gaten fått 27 nye trær.
  • På Olaf Ryes plass er det etablert et stort regnbed som skal ta unna fremtidens mengder med overvann. Her er det laget et vakkert bed med urter og blomster og vannspeil. Flere av gatekryssene har fått nye sandfang som bidrar til avrenning av overvann.