Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Thorbjørn Egners plass

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten har siden senhøsten 2018 jobbet med et forprosjekt for Thorbjørn Egners plass. Basert på dette forprosjektet har vi konkludert med at løsningen der Thorbjørn Egners plass blir helt bilfri er foretruket. Som følge av dette vil 60-bussen over Kampen få ny trasé.

Thorbjørn Egners plass

I den foretrukne løsningen, forutsettes det at Thorbjørn Egners plass stenges helt for biltrafikk. I dette alternativet stenges det også for innkjøring fra Nannestadgata fra vest til Thorbjørn Egners plass.

Det vil være åpent for motorisert trafikk i nord og sør på plassen for å ivareta tilgjengelighet for besøkende, og for varelevering til virksomhetene i området, samt for adkomst til private parkeringsanlegg.

Innholdet i løsningen er kort oppsummert: 

  • primært asfalt som fast dekke
  • installasjon av ny torgbelysning
  • etablering av to trelunder med sanselek og møblement

Løsningen vil kunne endre seg i løpet av detaljprosjekteringsfasen.

Ny trasé for 60-bussen høsten 2019

I samarbeid med Ruter AS har Bymiljøetaten vurdert ulike traseer for omlegging av 60-bussen over Kampen. Ruter og Bymiljøetaten har forsøkt å tilpasse ny trasé for 60-bussen over Kampen, slik at den i høyest mulig grad tar hensyn til de tilbakemeldingene Bymiljøetaten har mottatt fra beboere og næringsliv. Som en følge av omlegging av bussen, vil:

  • enkelte gater omreguleres
  • bussholdeplasser flyttes
  • parkeringsplasser fjernes

Ny trasé:

Se dagens trasé og den nye nye traseen med holdeplasser (PDF 0,6MB)

Hvorfor oppgraderer vi?

Thorbjørn Egners plass er et av Kampens viktigste møteplasser. I en underskriftskampanje i regi av Kampen Vel, ble over 800 underskrifter samlet inn til støtte for utvikling av Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass.

Hva skjer når?

Prosjektet har tidligere kommunisert at det forventet oppstart av anleggsarbeider i løpet av september/oktober 2019.
Som følge av forlenget behandlingstid av dispensasjon- og rammesøknad hos Plan- og bygningsetaten, er det nå usikkerhet knyttet til oppstartstidspunkt av anleggsarbeidene.

Prosjektet vil etter ferdigbehandlet dispensasjon- og rammesøknad vurdere ulike fremdriftsalternativer. Oppdatert informasjon om prosjektets fremdrift vil bli gitt etter endt søknadsprosess.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Christoffer Hove Amdam

E-post