Slik bygger vi Oslo

Thorbjørn Egners plass

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten starter nå arbeidet med bygging av bilfri plass på Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke.  Som følge av dette vil 60-bussen over Kampen få ny trasé.

Thorbjørn Egners plass

Thorbjørn Egners plass stenges helt for biltrafikk, i første omgang nå for sommeren, og så begynner etter planen arbeidet med oppgradering og graving etter sommerferien. I dette alternativet stenges det også for innkjøring fra Nannestadgata fra vest til Thorbjørn Egners plass.
Det vil settes opp betongelementer som sperrer av plassen for biltrafikk. Det vil kun være en 3,5 meter bred passasje som gir tilgang for brannvesenet.

Innholdet i løsningen er kort oppsummert: 

  • primært asfalt som fast dekke
  • installasjon av ny torgbelysning
  • etablering av to trelunder med sanselek og møblement
  • kunstprosjekt inspirert av Thorbjørn Egner

Løsningen vil kunne endre seg i løpet av detaljprosjekteringsfasen.

Trasé for 60-bussen fra våren 2020

I samarbeid med Ruter AS har Bymiljøetaten vurdert ulike traseer for omlegging av 60-bussen over Kampen. Ruter og Bymiljøetaten har forsøkt å tilpasse ny trasé for 60-bussen over Kampen, slik at den i høyest mulig grad tar hensyn til de tilbakemeldingene Bymiljøetaten har mottatt fra beboere og næringsliv. Som en følge av omlegging av bussen, vil:

  • enkelte gater omreguleres
  • bussholdeplasser flyttes
  • parkeringsplasser fjernes

Ny trasé:

Se dagens trasé og den nye nye traseen med holdeplasser (PDF 0,6MB)

Hvorfor oppgraderer vi?

Thorbjørn Egners plass er et av Kampens viktigste møteplasser.  Med initiativ fra Kampen Vel ble det etterhvert et enstemmig vedtak i bystyret om å gjøre denne fine plassen bilfri. Nå får folk på Kampen et nytt bilfritt og trygt samlingspunkt. 

Hva skjer når?

Thorbjørn Egners plass blir bilfri før sommeren. Arbeidet med å oppgradere plassen vil starte høsten 2020.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Vibeke-Maria Giil

E-post