Thorbjørn Egners plass

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten har fullført arbeidet for å få en bilfri Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke.

Thorbjørn Egners plass

Dette er gjort:

  • Trelunder med 12 kirsebærtrær
  • Fordrøyningsmagasin for håndtering av overvann og vanning av trær
  • Benker, stoler og bord
  • Sykkelstativ
  • Sykkelfelt
  • Omlegging av 60 bussen

Hvorfor oppgraderer vi?

Thorbjørn Egners plass er et av Kampens viktigste møteplasser. Med initiativ fra Kampen Vel ble det etterhvert et enstemmig vedtak i bystyret om å gjøre denne fine plassen bilfri. Nå får folk på Kampen et nytt bilfritt og trygt samlingspunkt. Bymiljøetaten opplever at Thorbjørn Egners plass blir brukt flittig av beboerne i området men også av andre besøkende.

Hva skjer når?

Thorbjørn Egners plass er nå oppgradert ferdig og prosjektet ble ferdigstilt i november 2020.

Skulpturen til ære for forfatteren Thorbjørn Egner kommer på plass sommeren 2021.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Vibeke-Maria Giil

Dokumenter

Følg saken i saksinnsyn.