Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkelpassasjer

Sykkelpassasjer

 • Sykkeltilrettelegging gjennom avsperrede gater og kryss.

Vi bygger sykkelpassasjer gjennom avstengte kryss.

Hva skal vi gjøre?

Det skal lages en rekke sykkelpassasjer gjennom avstengte kryss. Noen steder bygger vi passasjer i form av en liten sykkelvei, andre steder senker vi ned fortauskanten for å gjøre det enkelt å komme seg forbi. ​Passasjene gjør det mulig å sykle gjennom kryss og gater som i dag er avsperret for all trafikk. 

Her får du en kort innføring i hvordan vi jobber for at det skal bli bedre for deg å sykle.

Hvilke kryss blir bedre for syklister?

 

Disse kryssene er utbedret:

 • Sofies gate - Dalsbergstien - Sofies plass
 • Sofies gate - Ullevålsveien
 • Dælenenggata – Fagerheimgata (to passasjer)
 • Fagerheimgata – Schleppegrells gate
 • Fagerborggata – Gørbitz’ gate
 • Nylandsveien – Lakkegata
 • Pilestredet – Lyder Sagens gate 
 • Sannergata – Thorvald Meyers gate 

Utbedring av disse kryssene er under planlegging:

 • Akersbakken – Maridalsveien. (Planlegges 2020)
 • Brugata - Bernt Ankers gate. (Planlegges 2021)
 • Skippergata - Pløens gate. (Planlegges 2021)
Fakta om byrutene

Hvorfor lager vi sykkelpassasjer?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å øke sykkelandelen i Oslo.

Sykkelpassasjene utgjør viktige sammenkoblinger i sykkelveinettet. Etableringen av disse vil øke fremkommeligheten for syklister i byen. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

Telefon
21 80 21 80

E-post