Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering i Risalleen og Slemdalsveien