Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering i Åkebergveien

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Fakta om byrute 2

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Åkebergveien inngår i byrute 2
  • Byruta er en tverrforbindelse mellom Smestad, sentrum og Tøyen/Galgeberg

Hva skal vi gjøre?

  • Vi skal bygge opphøyde sykkelfelt på begge sider av veien med en bredde på 2,2 meter. 
  • Vi skal bygge bredere fortau og opphøyde gangfelt ved Borggata og Magnus gate. Nytt overvannssystem med nytt fordrøyningsbasseng under bakken vil gjøre området bedre rustet for større nedbørsmengder.
  • Vann- og avløpsetaten skal rehabilitere vannrørene mellom Ring 2 og Borggata. Dette gjøres ved utblokking av eksisterende vannrør som er billigere og gir mindre ulempe for området en tradisjonell anlegg med grøfter.  

Hva skjer når?

Anlegget vil stå klart sommer 2020.

Hvor gjør vi det?

Vi skal bygge opphøyde sykkelfelt mellom Kjølberggata/Ring 2 og Grønlandsleiret. Strekningen er rundt 750 meter.

Hvorfor oppgraderer vi?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Åkebergveien inngår i én av åtte nye sykkeltraséer gjennom byen. Byruta går mellom Smestad, Frogner, sentrum, Grønland og Ring 2 på Tøyen/Galgeberg. Traséen deler seg i to, både i sentrum, og fra Grønland til Tøyen og Galbeberg. 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post