Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering av Langbølgen

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

I Langbølgen på Lambertseter skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av veien.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av veien.

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut, bussholdeplassene oppgraderes og det skal bygges syv opphøyde gangfelt for å gjøre det enklere å krysse veien.

Det skal også bygges rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien. (Se skisse øverst på siden)

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er prosjektleder.

Hva skjer når?

Planlagt byggestart for rundkjøring er oktober/november 2019.

Byggestart for sykkelfelt i Langbølgen er ikke fastsatt.

 

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Åse Rasmussen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Byggeleder

Flemming Jacobsen

Telefon
21 80 21 80

E-post