Gyldenløves gate og Colbjørnsens gate - sykkeloppgradering

Hva gjøres? 

Gyldenløves gate

  • Etablere tosidig sykkelfelt i Gyldenløves gate fra Eckersbergs gate til Niels Juels gate. 
  • Stramme inn følgende kryss på strekningen slik at biler senker farten og krysningsavstanden for gående blir kortere: Arno Bergs plass, Gyldenløves gate x Schives gate x Eilert Sundts gate og Gyldenløves gate x Niels Juels gate.
  • Reasfaltere veibanen.
  • Det etableres ikke sykkelfelt i Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Eckersbergs gate. Det vil fortsatt være lovlig å parkere på denne delen av strekningen.

Colbjørnsens gate

  • Etablere sykkelfelt på begge sider av Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Skovveien, og i vestgående retning mellom Inkognitogata og Parkveien.
  • Fortau utvides på sørsiden av gata mellom Oscars gate og Inkognito terrasse. Varelevering for «Åpent Bakeri» ivaretas på samme sted som i dag.
  • Kryssene mot Oscars gate og Skovveien strammes inn/justeres slik at krysningsavstanden blir kortere for gående.
  • Mellom Skovveien og Inkognitogata etableres ikke sykkelfelt da veien er for smal. Sykling vil foregå i blandet trafikk. 

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg fra der Gyldeløves gate møter Eckersbergsgate til Niels Juels gate, og Colbjørnsens gate fra Niels Juels gate til Parkveien.

Når skjer det?

Prosjektet ble ferdigstilt i første halvdel av 2021.


Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt i Gyldenløves gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Strekningen er en viktig brikke i en ny sykkelrute mellom Smestad, sentrum og Galgeberg. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo.

Nyhetsbrev

Vil du få tilsendt informasjon gjennom byggeperioden?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post