Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering av Colbjørnsens gate

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innbærer å etablere sykkelfelt på begge sider av Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Skovveien, og i vestgående retning mellom Inkognitogata og Parkveien.

Fortauet på sørsiden av gata skal utvides mellom Skovveien og Oscars gate og på nordøstsiden av gata mellom Oscars gate og Inkognitogata, og kryssene mot Oscars gate og Skovveien strammes inn/justeres slik at krysningsavstanden blir kortere for gående.

Mellom Skovveien og Inkognitogata etableres ikke sykkelfelt da veien er for smal. Sykling vil foregå i blandet trafikk. 

Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lovlig å parkere i Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Parkveien for gjøre plass til sykkelflet, og for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg fra Parkveien til Niels Juels gate.

Når gjennomføres tiltakene?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene august 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende og er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.
Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er en viktig brikke i Byrute 5, som skal knytte sammen Smestad, sentrum og Galgeberg.

Fjerning av gateparkering og etablering av sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående.
Utvidelse av fortauet vil bedre forholdene for gående og bidra til at hastigheten på kjøretøy ikke øker.

Les mer om tilretteleggingen

Nærinfo om tilrettelegging for syklende og gående i Colbjørnsens gate, juli 2019 
Grønnere reiser i Oslo: Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for sykkel og trikk på Frogner (PDF 3,5MB)

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post