Ryen og Grorud T - sykkelhotell

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er en trygg, innendørs sykkelparkering av høy kvalitet
  • Oslos første sykkelhotell ligger på Oslo S og har en kapasitet på cirka 160 sykler
  • Det skal nå bygges sykkelhotell ved Ryen og Grorud T
  • Det skal etableres flere sykkelhotell nær viktige knutepunkter

Bymiljøetaten bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er innendørs sykkelparkering av høy kvalitet, for alle typer sykler. Sykkelhotellene i Oslo er et tilbud for pendlere eller andre reisende med behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt. 

Hvor bygger vi sykkelhotell?

Bymiljøetaten ønsker å etablere flere sykkelhotell nær T–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Det første sykkelhotellet ble etablert på Oslo S, med en kapasitet på cirka 160 sykler. Sykkelhotellet på Oslo S er designet av Rambøll arkitekter. 

De neste sykkelhotellene kommer på Ryen og Grorud T.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Grorud T

  • Bygging/montering av sykkelhotellet ble ferdigstilt sommeren 2021. Etter planen åpnes det for publikum våren 2022. 

Ryen T

  • Grunnarbeid på Ryen er gjort og det skal bygges/monteres vegger. Etter planen åpnes det for publikum våren 2022. 

Hvorfor bygger vi sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, også når de kombineres. Mange begrenser imidlertid syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Dette konseptet skal åpnes på Ryen og Grorud T.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post