Slik bygger vi Oslo

Sykkelhotell på Ryen og Grorud T

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er trygg, innendørs sykkelparkering av høy kvalitet
  • Oslos første sykkelhotell er åpnet på Oslo S og har en kapasitet på cirka 160 sykler
  • Vi planlegger nå å bygge sykkelhotell ved Ryen og Grorud T
  • Det skal etableres flere sykkelhotell nær viktige knutepunkter

Vi har planer om å bygge sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er innendørs sykkelparkering av høy kvalitet, for alle typer sykler. Sykkelhotellene i Oslo er et tilbud for pendlere eller andre reisende med behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt. 

Hvor bygger vi sykkelhotell?

Vi ønsker å etablere flere sykkelhotell nær T–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Det første sykkelhotellet er åpnet på Oslo S, med en kapasitet på cirka 160 sykler. Sykkelhotellet på Oslo S er designet av Rambøll arkitekter. 

De neste sykkelhotellene vil komme på Ryen og Grorud T, og skal etter planen være ferdige i 2021.

Hvorfor bygger vi sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, spesielt når de kombineres, men mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Planen er at dette konseptet skal åpnes på Ryen og Grorud T.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post