Ryen og Grorud T - sykkelhotell

Bymiljøetaten bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er innendørs sykkelparkering av høy kvalitet, for alle typer sykler. Sykkelhotellene i Oslo er et tilbud for pendlere eller andre reisende med behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt.

Hvor bygger vi sykkelhotell?

Det første sykkelhotellet ble etablert på Oslo S, med en kapasitet på cirka 160 sykler. Sykkelhotellet på Oslo S er designet av Rambøll arkitekter.

De neste sykkelhotellene åpner på Ryen og Grorud T. Bymiljøetaten skal deretter evaluere sykkelhotellene for å finne ut om vi vil etablere flere.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Sykkelhotellene på Ryen og Grorud er ferdigbygd og åpner etter planen for publikum på nyåret 2023.

Hvorfor bygger vi sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, også når de kombineres. Mange begrenser imidlertid syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Dette konseptet åpnes på Ryen og Grorud T.

Mer informasjon om konkurransen finner du her.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon