Ryen og Grorud T - sykkelhotell

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er en trygg, innendørs sykkelparkering av høy kvalitet
  • Oslos første sykkelhotell ligger på Oslo S og har en kapasitet på cirka 160 sykler
  • Det skal åpnes sykkelhotell ved Ryen og Grorud T

Bymiljøetaten bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er innendørs sykkelparkering av høy kvalitet, for alle typer sykler. Sykkelhotellene i Oslo er et tilbud for pendlere eller andre reisende med behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt. 

Hvor bygger vi sykkelhotell?

Bymiljøetaten ønsker å etablere flere sykkelhotell nær T–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Det første sykkelhotellet ble etablert på Oslo S, med en kapasitet på cirka 160 sykler. Sykkelhotellet på Oslo S er designet av Rambøll arkitekter. 

De neste sykkelhotellene kommer på Ryen og Grorud T.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Grorud T

  • Bygging/montering av sykkelhotellet ble ferdigstilt sommeren 2021. Etter planen åpnes det for publikum sommeren 2022. 

Ryen T

  • Grunnarbeid på Ryen er gjort og det skal bygges/monteres vegger. Etter planen åpnes det for publikum sommeren 2022. 

Hvorfor bygger vi sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, også når de kombineres. Mange begrenser imidlertid syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Dette konseptet skal åpnes på Ryen og Grorud T.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post