Sagene - sykkelgarasjer

Bymiljøetaten har testet utendørs sykkelgarasjer på gateplan i samarbeid med utvalgte borettslag og sameier i bydel Sagene.

Hva har vi gjort?

Bymiljøetaten har siden høsten 2020 hatt et pilotprosjekt på Sagene som innebærer låsbare sykkelgarasjer og lastesykkelbokser på gateplan. Gjennom pilotprosjektet har vi testet løsninger for omgjøring av bilparkering til innlåst sykkelparkering for privatpersoner og borettslag for å sikre tryggere og bedre sykkelparkering hele året.

I testperioden har borettslag delt på bruk av sykkelgarasjer og privatpersoner har brukt lastesykkelboksene.

Sykkelgarasjene ble fjernet og evaluert våren 2022.

Hvor skjer det?

Pilotprosjektet har plassert ut 10 sykkelgarasjer og lastesykkelbokser på 9 steder i bydel Sagene.

Hva skjer nå?

Sykkelgarasjene og lastesykkelboksene er nå fjernet. Årsaken til dette er at testperioden nå er over og de nødvendige tillatelsene for bruk av gateareal utløper. Etter at garasjene er fjernet vil arealene benyttet under piloten bli omgjort til annen bruk:

  • Uelandsgate 77 - Tilbakeføres til bilparkering
  • Sandefjordgata 2 - Tilbakeføres til bilparkering
  • Kristiansandsgate 12 - Offentlig sykkelparkering etableres
  • Omsens gate 6 - Tilbakeføres til bilparkering
  • Per Kviberg gate 28b - Tilbakeføres til bilparkering
  • Fred Glads gate 1 - Offentlig sykkelparkering etableres
  • Åsengata 34 - Lastesykkelboks fjernes
  • Lilleborggata 7 - Offentlig sykkelparkering etableres
  • Edvard griegs allee 16 - Offentlig sykkelparkering etableres
  • Agathe Grøndahls gate 44 - Offentlig sykkelparkering etableres

Henvendelser vedrørende fjerning av garasjene kan rettes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo har de siste årene jobbet aktivt for å gjøre byen mer sykkelvennlig for alle. Dette har gitt resultater, blant annet i økt mangfold av sykler som lastesykler og el-sykler. Parallelt har behovet for nye parkeringsløsninger meldt seg med tyngre, større og dyrere sykler. Mangelen på tilgjengelig og trygg sykkelparkering kan gjøre terskelen høyere for å bruke sykkel i hverdagen.

Målet med pilotprosjektet er å senke terskelen, ved å gi en tryggere og enklere tilgang på parkering.