Sagene - sykkelgarasjer

Bymiljøetaten tester ut utendørs sykkelgarasjer på gateplan i samarbeid med utvalgte borettslag og sameier i bydel Sagene.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten er i gang med et pilotprosjekt hvor vi skal teste ut låsbare sykkelgarasjer og lastesykkelbokser på gateplan, som skal sikre trygg og god sykkelparkering i byen.

Vi har søkt etter deltagere som ønsker å benytte seg av tilbudet i testperioden. Borettslag deler på bruk av sykkelgarasjer og privatpersoner bruker lastesykkelboksene. Garasjene og lastesykkelboksene er satt opp på 9 ulike steder i bydel Sagene. Trafikksikkerhet, søppelhåndtering, måking og feiing av veien og nærhet til bruker, har påvirket plasseringen. 

Ordningen skal evalueres i løpet av høsten 2021, for å se om dette er noe vi skal tilby i resten av byen. 

Hvor skjer det?

Pilotprosjektet har plassert ut 10 sykkelgarasjer og lastesykkelbokser på 9 steder i bydelen. Du kan se dem i følgende gater:

  • Agathe Grøndahls gate
  • Harklous plass
  • Fredrik Glads gate
  • Kristiansandsgate
  • Lilleborggata
  • Omsensgate
  • Sandefjordgata
  • Åsengata
  • Uelandsgata

Hvor lenge?

Sykkelgarasjene og lastesykkelboksene skal stå i gatene frem til prøveperioden og evalueringen er ferdig. Perioden vil strekke seg til sommeren 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo har de siste årene jobbet aktivt for å gjøre byen mer sykkelvennlig for alle. Dette har gitt resultater, blant annet i økt mangfold av sykler som lastesykler og el-sykler. Parallelt har behovet for nye parkeringsløsninger meldt seg med tyngre, større og dyrere sykler. Mangelen på tilgjengelig og trygg sykkelparkering kan gjøre terskelen høyere for å bruke sykkel i hverdagen.

Målet med pilotprosjektet er å senke terskelen, ved å gi en tryggere og enklere tilgang på parkering.