Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende i Platous gate

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Hva planlegger vi å gjøre?

Tiltaket innbærer å åpne opp for sykling på tvers av Grønlandsleiret i krysset med Platous gate og samtidig legge bedre til rette for alle svingebevegelse med sykkel kryssområdet Grønlandsleiret/ Åkebergveien/ Platous gate.

Det blir tillatt å sykle i begge retninger i Platous gate på strekningen Grønlandsleiret – Tøyengata. Det vil også etableres et kort sykkelfelt i gata inn mot Schweigaards gate.

Grønlandsleiret forkjørsreguleres og sykkelfeltene trekkes gjennom kryssene.

Når skjer det?

Anlegget sto ferdig høsten 2019. Gata skal skiltes før passasjen kan åpnes.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Ved å åpne opp krysset Platous gate x Grøndlandsleiret for syklister vil det legges til rette for en sykkeltrase mellom Tøyen/Grønland og Bjørvika. Dette vil bedre forholdene for sykling nord-sør i indre øst.

Å forkjørsreguslere Grønlandsleiret med sykkelfelt gjennom kryss vil tydeliggjøre strekningen som sykkeltrasé.

De aktuelle strekningene er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo.

Les mer

Nærinfo om tilrettelegging for sykkel på Grønland (0,17MB)
Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post