Slik bygger vi Oslo

Sykkelfelt og fortau i Tåsenveien

Utsatt oppstart for prosjektet

Oslo kommune skal lage sykkelfelt og tosidig fortau i Tåsenveien. Planlagt byggestart er første kvartal 2021.

Hva skal vi gjøre?

I Tåsenveien skal det lages sykkelfelt og tosidig fortau.

På oppdrag fra Bymiljøetaten står Eiendoms- og byfornyelsesetaten for nødvendige grunnerverv.

Hvorfor skal vi bygge sykkelfelt?

Vi har et ønske om  å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Strekningen har i dag lite eller ingen tilrettelegging for syklister, og det er kun fortau på den ene siden. Ved å gjøre dette vil både gående, syklende og kollektivreisende få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få holde deg oppdatert med utviklingen i prosjektet.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post