Sandstuveien - sykkelfelt

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i vestgående retning i Sandstuveien mellom Enebakkveien og Brattlikollen T. På brua over E6 skal det etableres opphøyde sykkelfelt i begge retninger.

Når skjer det?

Arbeidene startet i begynnelsen av juni 2021 og ble ferdigstilt i løpet av sommeren, med unntak for brua over E6. Her må membranen repareres, og i løpet av høsten 2021 blir det så bygd opphøyde sykkelfelt her.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Eget sykkelfelt i motbakken vil bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet og dermed også bedre forholdene for gående.

Sandstuveien er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket vil gjøre det tryggere å sykle Sandstuveien mellom Enebakkveien og Steingrims vei, og er første ledd i en trasé videre mot Ekeberg og sentrum. 

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post