Stovner Omsorg+, nye boliger

Hva skal vi gjøre?

På Stovner i Oslo skal Boligbygg rive eksisterende bygg, og bygge om lag 80 nye Omsorg+-boliger for eldre. Av disse skal 15 være for mennesker med kognitiv svikt. I tillegg skal vi opparbeide store utearealer for både beboere og nærmiljø.

Området er nå under regulering i samarbeid med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Hvor kommer boligene?

Boligene kommer blant annet i Aasta Hansteens vei 2.

Hvorfor bygger vi dette?

Oslo trenger flere boliger tilpasset den stadig større andelen eldre innbyggere. Prosjektet er også i tråd med de politiske føringene i Oslo.

Boligene i Aasta Hanstens vei er bestilt av Bydel Stovner.

Hva skjer når?

Fordi det avhenger av reguleringssaken, er ferdigstillingstidspunkt ennå ikke fastsatt. 

Forprosjekter er startet opp i mars 2019.

Kontakt oss

Boligbygg

prosjektutvikler

Amanda Høysæter

E-post

Boligbygg

prosjektutvikler

Håkon Garnes

E-post