Slik bygger vi Oslo

Sørenga småbåthavn

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten ser på muligheter for anlegge en kombinert havnepromenade og småbåthavn på Sørengautstikkerens østside.

Med bakgrunn i Sørengautstikkerens sentrale beliggenhet, og siden brygga vil inngå som en del av havnepromenaden, foreslår Bymiljøetaten en småbåthavn der båtplassene leies ut på forskjellige måter:

  • korttids gjesteplasser
  • til båtpoolordninger
  • til frivillige
  • til idretts- og friluftsorganisasjoner

Hvor? 

Østsiden av Sørengautstikkeren, mellom Indre kanal og Sørenga Sjøbad. Området kalles felt E14 i gjeldende reguleringsplan.

Hvorfor gjør vi det? 

Bymiljøetaten ønsker å anlegge en havnepromenade som øker fjordens tilgjengelighet for rekreasjon.

Behovsanalysen viser at det er mange foreninger og organisasjoner som ønsker tilgang på båtplasser, for eksempel å kunne tilby utleie av båter eller medlemskap i en båtpool der flere går sammen om å eie en båt. En slik ordning vil gi flere mulighet til å ha en båtplass, enn om plassene leies ut til privatpersoner.

Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til «Offentlig trafikkområde i sjø – småbåthavn».

Hva skjer når? 

Det ble avholdt et informasjonsmøte 18. april 2018. I møtet informerte Bymiljøetaten om foreslått investerings- og driftskonsept, og åpnet for innspill fra publikum. Innspillene vil tas med i vurderingen når Bymiljøetaten skal komme med endelig tilrådning i forprosjektrapporten. Planen er å ferdigstille forprosjektet i løpet av 2019, som da sendes videre til byrådet

Forprosjektrapporten brukes som beslutningsunderlag for politikerne. Den videre fremdriften avhenger av politiske prioriteringer og bevilgning.

Hvem er ansvarlig? 

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet.

Kontakt Bymiljøetaten

E-post