Naboinformasjon Sørenga driftsstasjon

2022

Oppdatering uke 24

Under rivearbeidene ble det avdekket at vi ikke kan etablere våtrom med tilstrekkelig takhøyde i den innerste delen av lokalet. Prosjektet har derfor måttet endre den opprinnelige planløsningen. Det er ikke planlagt arbeider i juli, grunnet sommerferie. Når byggearbeidene starter opp igjen i august vil vi fortsette med pigging, membranlegging og støp av gulv. Det er spesielt pigging som vil medføre støy, og vi vil varsle i forkant.

Oppdatering uke 21

Vi er nå inne i en fase av prosjektet der arbeidet vil være støyende, da vi blant annet jobber med piggmaskiner, vinkelsliper og kompressor. 

Det støyende arbeidet er planlagt å vare frem mot slutten av juni, og vil foregå i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager, med støypause fra kl. 11:00 – 12:00. 

Det er foreløpig ikke planlagt støyende arbeider i helgene. Vi vil informere i forkant ved unntak. 

Oppdatering uke 18

Mandag 2.mai starter de innvendige rivearbeidene i prosjektet. Dette arbeidet vil pågå de neste to ukene.