Sørenga driftsstasjon

Oslo kommune skal bygge en ny driftsstasjon i tilknytning til Sørenga sjøbad.

Hvordan blir Sørenga driftsstasjon?

Sørenga sjøbad er et kommunalt badeanlegg som ligger ytterst på Sørengautstikkeren. Anlegget åpnet for publikum i 2015, og har siden vært en populær badeplass med mange besøkende hver sommer. En ny driftsstasjon vil forbedre toalettfasilitetene til besøkende, samt gi nye personalrom til ansatte som drifter Sørenga sjøbad.

Sørenga driftsstasjon vil inneholde 15 publikumstoaletter, hvorav 2 av disse er HC-WC. Videre vil 4 av toalettene være åpne for publikum hele året.

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: Vår 2022
  • Planlagt ferdigstillelse: Høst 2022

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om prosjektet.

Beliggenhet

Sørenga driftsstasjon vil ligge på Sørengutstikkeren ved Sørenga sjøbad.

Hvem er ansvarlige?

Bymiljøetaten er bestiller.

Oslobygg KF er byggherre.

Involverte i prosjektet

  • Totalentreprenør: Thorendahl AS

Kontakt Oslobygg KF

Kommunikasjonsrådgiver
Marit Falkum Enerhaug
Mobil
Prosjektleder
Sunniva Dehli
Oslobygg KF
Telefon