Sofienberggata 7 – FutureBuilt-prosjekt på Grünerløkka

Rehabiliteringsprosjektet i Sofienberggata 7 foregår i to faser. Nye bad og nytt ventilasjonsanlegg var klart i 2019, mens fasaden etterisoleres og totalrehabiliteres i 2021/2022.

Hva skjer i Sofienberggata 7?

Sofienberggata 7 er en boligblokk på Grünerløkka fra 70-tallet, med 164 leiligheter.

Fasadeprosjektet for blokka startet opp i oktober 2020 og vil gi beboerne tryggere og bedre boforhold, og samtidig redusere klimagassutslippene fra bygget med minst 50 prosent. Bygget er en terrasseblokk med fem oppganger og 4 til 8 etasjer. Samtidig som badene ble pusset opp i 2017/2018 fikk bygget nytt ventilasjonsanlegg og nytt elektrisk anlegg.

Med fasadeprosjektet vil de fleste boligene bli litt større ved at balkongene bygges inn, og erstattes med nye balkonger på utsiden. Boligene vil også bli varmere og mer behagelige for beboerne, når prosjektet blir ferdig.

FutureBuilt-forbildeprosjekt

Klimavennlig oppgradering av boliger fra 70-tallet er et viktig klimatiltak, og her går Sofienberggata 7 foran med betydelige energieffektive tiltak, i kombinasjon med høy arkitektonisk kvalitet. Dette var bakgrunnen for at prosjektet ble tatt opp som forbilde i FutureBuilt med en ambisjon om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent.

For å redusere energiforbruket blir fasaden strippet ned, etterisolert og får nye fasadeelementer med trekledning. Alle vinduer skiftes i tillegg ut med nye, energieffektive vinduer. De nye fasadene får passivhus-standard, og en av gavlveggene blir dekket med solcellepaneler fra 4. til 7. etasje. For å få plass til de nødvendige tekniske installasjonene og ventilasjonsanlegget får to av de fem oppgangene en ny etasje med teknisk rom på taket. I bakgården blir det brønnpark som sørger for bergvarme til oppvarming av boligene.

Ny, grønn bakgård i 2022

Når fasaderehabiliteringen står helt ferdig i 2022, skal bakgården oppgraderes og bli en fin møteplass for beboerne, samtidig som den får miljøkvaliteter som god overvannshåndtering og variert beplantning. Bedre belysning i bakgård, ved oppganger og i passasjen til Markveien, vil bidra til trygghet og trivsel i bakgården.

Hvem er ansvarlig?

Boligbygg er byggherre.

Involverte i prosjektet

  • Arkitekt: tegn_3
  • Entreprenør: HAB Construction AS

Ferdigstillelse

Våren 2022