Sofienberggata 7 – Fra grå garasje til grønn møteplass

Hva skal vi gjøre?

Som en del av et større rehabiliteringsprosjekt i den kommunale bygården Sofienberggata 7 sentralt på Grünerløkka, skal Boligbygg Oslo KF vurdere alternative måter å bruke deler av garasjeanlegget på, etter at rehabiliteringsprosjektet er ferdig i 2022. 
Bruken av garasjen kan være alt fra sosiale møteplasser, reparasjon og utleie av sykler, dyrking av planter og grønnsaker eller helt andre ting.

Innovasjon, medvirkning og grønne ambisjoner

Garasjeprosjektet bygger på en tanke om at et bærekraftig lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, offentlige aktører og sivilsamfunn. 

Oslo er i endring, og vi trenger åpne og inkluderende møteplasser, og har behov for å frakte personer og varer utslippsfritt rundt i byen. I tillegg trenger vi lokale arbeidsplasser som fremmer det grønne skiftet.

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, og rehabiliteringsprosjektet i Sofienberggata 7 er valgt til forbildeprosjekt. Garasjen er en viktig del av prosjektets grønne ambisjoner.

Hva skjer når?

Boligbygg har engasjert SoCentral for å få hjelp til å utforske hva garasjeanlegget kan brukes til. De bidrar i medvirkningsprosessene, og skal videreutvikle et konsept som kan etableres permanent når rehabiliteringsprosjektet er ferdig.

I februar 2019 ble det gjennomført en innovasjonssamling med mange ulike aktører som arbeider med og engasjerer seg for relevante områder og tjenester. Her ble flere ideer utviklet, og tatt med i det videre arbeidet. 

Høsten 2019 er arbeidet videre i en ny fase, hvor flere relevante målgrupper involveres, og man skal teste ut ulike ideer og løsninger. Det arrangeres idésamlinger og pilotering av ulike konsepter, for å se hvilke konsepter som fungerer i praksis inne i garasjen.

Hvem er ansvarlig?

Boligbygg er byggherre.

Involverte i prosjektet

SoCentral: Ansvarlig for medvirkningsprosess og utforsking av konsepter
Rådgivende ingeniør: ÅF Engeneering
Arkitekt i rehabiliteringsprosjektet: Tegn_3
Bydel: Grünerløkka